English

Coloreater creates graphics, animation & illustration for movies, games, web and print. I 'm a 2D/3D generalist who have several years of experience working with games and animation. My work involved modeling, texturing, rigging, animation, characters, enviroments and props in 2D and 3D.

Services:

 

 

3D

Modeling, texturing, rigging, product visualization & illustrations.

2D

Character design, storyboard & illustrations.

Animation

Animate characters and things in 2D & 3D

Svenska

Coloreater skapar grafik, animationer & illustrationer till film, spel, webb och tryck. Jag är en 2D/3D generalist som har flera års erfarenhet av att jobba med spel och animation. Har jobbat med 3D-modellering, texturering, riggning, animation, karaktärer, miljöer och saker i 2D och 3D.

Tjänster:

 

 

3D

Modellering, texturering, riggning, produkt visualisering & illustrationer.

2D

Karaktärs design, storyboard & illustrationer.

Animation

Animera karaktärer och saker i 2D & 3D

Patrik Sandenor

2D/3D Graphic Artist & Animator